dimecres, 31 d’octubre del 2007

cura


[c. 1200; del ll. cura 'sol·licitud, cura, esment']

f 1 1 Atenció a vetllar pel bé o pel bon estat d'algú o d'alguna cosa, a fer alguna cosa com cal. Posar poca cura a escriure correctament. Treballar amb molta cura.

2 Responsabilitat de vetllar per algú o per alguna cosa, de fer alguna cosa. Li ha donat la cura dels seus béns. Edició a cura de l'autor.

3 cura d'ànimes Funció del sacerdot encarregat d'una parròquia.

2 esp 1 Assistència a un malalt. Ha confiat la cura del fill a un bon metge.

2 Tractament especial a què hom sotmet un malalt.

3 Aplicació de substàncies medicamentoses i d'apòsits sobre una lesió.

4 Guarició.

5 cura d'aigües Tractament de certes malalties amb diverses menes d'aigües minerals.

6 cura d'altitud Permanència a l'alta muntanya com a mitjà terapèutic.

7 cures intensives MED Unitat de cures intensives.

8 tenir (o no tenir) cura Tenir (o no tenir) remei, ésser guarible (o inguarible).

'GRAN' DICCIONARI DE LA LLENGUA CATALANA!!!!


què en penseu d'aquesta definició diccionària???? a mi hi ha coses que no em quadren????

dilluns, 8 d’octubre del 2007


cuidadania centrifuga ciutadania

cuidadania?
com dius?
sí, cuidadania.
què en penses?
mmmmmmm.......

què em deies que volia dir?